31 mei 2016

Aangifte vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting:

Alleen een rechtspersoon betaald Vennootschapsbelasting. Onder de noemer rechtspersoon verstaan we:

  • B.V.
  • N.V.
  • Commanditaire Vennootschap
  • Coƶperatie
  • Onderlinge waarborgmaatschappij

De rechtspersoon moet in Nederland gevestigd zijn. Volgens de wet houdt dit in dat de feitelijke leiding van de rechtspersoon gevestigd moet zijn in Nederland. De naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen zijn altijd in Nederland gevestigd. Rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn, maar een filiaal in Nederland hebben, dienen over de winst die in Nederland behaald is, vennootschapsbelasting te betalen.

Voor de afdracht van de Vennootschapsbelasting kunt u bij ons terecht. Wij berekenen het bedrijfsresultaat voor belasting, om zo de juiste hoogte van de afdracht voor u te bepalen.