31 mei 2016

Financiële administratie

Samen in Business verzorgt op locatie of op kantoor uw administratie. Dit betreft alle financiële rapportages die voor uw bedrijf nodig zijn. Ons pakket aan administratieve dienstverlening bestaat uit:

  • Verzorgen van uw boekhouding
  • Financiële rapportage
  • Jaarrekening maken
  • Liquiditeitsbegroting
  • Meerjarenbegroting

Het verzorgen van uw boekhouding bestaat uit het op regelmatige basis bijwerken van uw administratie in ons administratie pakket.

Het opstellen van een financiële rapportage kan bestaan uit het opmaken van een kasstroomanalyse waarbij de kasstromen binnen uw onderneming in beeld worden gebracht, de uitkomst hiervan zal aantonen of u een positieve of negatieve kasstroom binnen uw onderneming heeft. Een positieve kasstroom toont aan dat u voldoende liquide middelen heeft om op korte termijn aan uw verplichtingen te kunnen voldoen.

Het maken van de jaarrekening zorgt ervoor dat u als ondernemer uw jaar administratief afsluit en op basis hiervan uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan worden opgemaakt.

Een liquiditeitsbegroting geeft je als ondernemer zicht op de beschikbare financiële middelen aan het einde van de periode. Alle inkomsten en uitgaven worden per periode in kaart gebracht en doorgerekend naar de volgende periode. Een liquiditeitsbegroting wordt vaak opgevraagd door de bank bij het aangaan van een lening.

Een meerjarenbegroting is een liquiditeitsbegroting over meerdere jaren, waarbij de trendlijnen van het vaste jaar worden doorgetrokken naar toekomstige jaren rekening houdende met seizoensinvloeden en overig mogelijke invloeden.

Neem voor een van bovenstaande werkzaamheden contact met ons op. Zie de contactgegevens onderaan de pagina of vul het contactformulier in op de contactpagina.